Dlaczego nie warto odkładać serwisu separatorów na później?

Dlaczego nie warto odkładać serwisu separatorów na później?

Czyszczenie separatorów to podstawowy sposób na ich zachowanie w dobrym stanie przez cały okres użytkowania. Ponieważ są to urządzenia odpowiedzialne za oddzielanie odmiennych substancji, ich regularnie czyszczenie gwarantuje wysoką skuteczność, bezpieczne działanie oraz niską awaryjność. W tym artykule skupiamy się na zalecanej częstotliwości czyszczenia separatorów, podpowiadając przy okazji – dlaczego nie warto odkładać serwisu separatorów na później.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Urządzenia te dość łatwo ulegają zabrudzeniom, a im większy jest ich poziom, tym bardziej warto zdecydować się na gruntowne oczyszczenie. W innym wypadku, narażamy się na ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia wód, do których odpady mogłyby trafić. Substancje ropopochodne stanowią pod tym względem poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nie powinno więc dziwić, że odpowiedzialność za nieprawidłowe realizowanie czyszczenia separatora spada na jego posiadacza. 

Standardowo zaleca się, by czyszczenie separatorów ropopochodnych było realizowane nawet 2 razy w ciągu roku. Często jednak realizuje się dodatkowe usługi czyszczenia oraz usuwania obecnych w nich osadów. Oczywiście nie zrealizujemy tego zadania sami, lecz z pomocą profesjonalnych kontrahentów. Osoby rozważające możliwość odłożenia oczyszczania na przyszłość narażają się na potencjalne kary. 

Separatory tłuszczu - kiedy należy oczyścić?

Czyszczenie tych urządzeń pozwala zagwarantować sprawne oddzielanie tłuszczu od innych substancji, a tym samym ich bezpieczną utylizację. Zamiast trafiać do kanalizacji gdzie mogłyby stworzyć uciążliwe zatory, zostaną oddane profesjonalnym kontrahentom. Czyszczenie separatorów tłuszczy należy realizować według normy PN-EN 1825-2, która zaleca, by odbywało się przynajmniej raz w miesiącu. 

Lokale wykorzystujące duże ilości frytury często realizują czyszczenie separatora nawet dwukrotnie w miesiącu lub po prostu co dwa tygodnie. Wszystko zależy jednak od tempa pracy danego lokalu, ilości i typu zużywanych tłuszczy, warunków lokalowych oraz stopnia zagrożenia, jakie wykazuje użytkowany tłuszcz. 

Regularnie realizowane czyszczenie separatora tłuszczu pozwala zachować urządzenie w najlepszym stanie, gwarantuje jego wysoką skuteczność, a tym samym – przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Pozwala także uniknąć poważnych kosztów generowanych przez awarie tego urządzenia. Ponadto zaniedbanie obowiązku czyszczenia naraża nas na ryzyko otrzymania grzywny, a w najbardziej skrajnych przypadkach – także na karę zamknięcia lokalu.

Zostaw do siebie numer,
a na pewno oddzwonimy