Jak często czyścić separatory?

Jak często czyścić separatory?

Separatory są odpowiedzialne za oddzielanie od siebie poszczególnych substancji. Separatory są urządzeniami specjalistycznymi, wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu, branżach i zakładach pracy. Do dwóch najpopularniejszych kategorii należą separatory substancji ropopochodnych oraz separatory tłuszczu, którym poświęcamy nieco więcej miejsca w naszym krótkim artykule. Skupiamy się na zalecanej częstotliwości ich czyszczenia. Podpowiadamy dlaczego jest ono najlepszym sposobem na przedłużenie żywotności separatorów oraz jak wpływa na ich utrzymanie w dobrej kondycji. 

Separatory ropopochodne i ich zalecane czyszczenie

Wbrew pozorom, czyszczenie separatora ropopochodnego nie powinno odbywać się raz na kilka lat. Im brudniejsze będzie urządzenie, tym większe ryzyko, że doprowadzi do zanieczyszczenia okolicznych wód powierzchniowych. Najgroźniejsze są pod tym względem właśnie substancje ropopochodne, które przechowywane w niewłaściwych warunkach mogą stanowić duży problem. Tym bardziej, że za potencjalne zanieczyszczenie spowodowane przez separator odpowiada jego właściciel. 

Zaleca się czyszczenie separatora przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku. 

Ponadto zaleca się dodatkowe czyszczenie separatorów i ich opróżnianie z osadów. Gdy dochodzi do przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia, wówczas odpowiednie służby mogą nakazać nam natychmiastowe jego opróżnienie i oczyszczenie. Niezależnie jednak od przyczyny i okresu wykonywania czyszczenia, konieczne będzie sięgnięcie po fachową pomoc specjalistów, dysponujących odpowiednim sprzętem oraz kwalifikacjami.

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów tłuszczu to usługa powszechnie stosowana w gastronomii. Pozwala na bezpieczne odprowadzenie zużytego oleju i tłuszczu, które dzięki temu nie trafiają do kanalizacji, gdzie mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz otoczenia. Skupiska tłuszczu tworzą bowiem trudny do usunięcia osad, który może zasychać, tworząc uciążliwe zatory. 

Czyszczenie separatora tłuszczu należy przeprowadzać regularnie, zgodnie z normą PN EN 1825-2. Określa ona, że czyszczenie separatora powinno następować przynajmniej raz na miesiąc. W praktyce sprawa może jednak wyglądać inaczej. Wiele lokali gastronomicznych przeprowadza czyszczenie separatora raz na dwa tygodnie, co pozwala na większą kontrolę jego stanu technicznego oraz na zachowanie prawidłowego działania przez długi czas. 

Oczywiście zalecana częstotliwość czyszczenia separatora tłuszczu zależy od warunków panujących w konkretnym lokalu, ilości i typu wytwarzanych ścieków oraz typu zagrożenia, jakie mogą wywołać po dostaniu się do środowiska naturalnego. Nie należy jednak ignorować odgórnie ustalonych zaleceń i w razie konieczności wykonywać czyszczenie separatora nie rzadziej, a jedynie częściej, niż to wynika z przepisów prawnych. 

Zostaw do siebie numer,
a na pewno oddzwonimy